Blue Flower

Hier vind je:

-      de capaciteiten van de scholen (= het maximaal aantal kinderen dat de school kan inschrijven)

-      het aantal vrije plaatsen in de scholen bij de start van de vrije inschrijvingen (= op maandag 16 april 2018)

 

De capaciteiten en het aantal vrije plaatsen worden vermeld:

-      per geboortejaar = voor het kleuteronderwijs

-      per leerjaar = voor het lager onderwijs

 

C A P A C I T E I T E N

 Knipsel Cap KO

BS: basisschool - GBS: gemeentelijke basisschool - GO!: onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - VBS: vrije basisschool - A.N. = anderstalige nieuwkomers

 

A A N T A L   V R I J E   P L A A T S E N

( T O E S T A N D   O P   1 5 - 0 4 - 2 0 1 8 )

BS: basisschool - GBS: gemeentelijke basisschool - GO!: onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - VBS: vrije basisschool - A.N. = anderstalige nieuwkomers

 AANTAL VRIJE PLAATSEN = TOESTAND OP 15-04-2018