Blue Flower

 

Vrije plaatsen van de scholen voor het volgende schooljaar

= schooljaar 2020-2021

 

Het aantal vrije plaatsen wordt vermeld

- per geboortejaar = voor het kleuteronderwijs

- per leerjaar = voor het lager onderwijs

 

MMOMENTEEL KAN JE JE KIND NIET INSCHRIJVEN IN EEN SCHOOLL

 

Inschrijvingsperiode 2

= van 2 maart om 8.00 uur tot 20 maart 2020 om 16.00 uur

= inschrijving van alle kinderen

= wie eerst komt, wordt eerst ingeschreven

= inschrijving in het contingtent waar de leerling deel van uitmaakt

= voorrang voor inschrijving indicatorleerlingen* in het contingent van minder kansrijke kinderen

= voorrang voor inschrijving niet-indicatorleerlingen in het contingent van meer kansrijke kinderen

 

(*) Indicatorleerling (IND): de mama van het kind heeft geen diploma van het secundair onderwijs of geen gelijkwaardig getuigschrift

OF het gezin van het kind ontvangt een schooltoeslag.

 

Wat als het contingent volzet is?

Dan wordt de inschrijving uitgesteld tot na de voorrangsperiode. Als er dan nog plaats is in het andere

contingent, wordt de inschrijving definitief. Als er geen plaats meer is in het andere contingent, dan

wordt de inschrijving geweigerd. De school bezorgt je dan dit document.

 

 

 Aantal vrije plaatsen (kleuteronderwijs)

 bij de start van de inschrijvingen (2 maart 2020 - 8.00 uur)


AFKORTINGEN - BS: basisschool - BULO: buitengewoon lager onderwijs - GBS: gemeentelijke basisschool - GO!: onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (futura = GO!) - IND = contingent indicatorleerlingen - N-IND = contingent niet-indicatorleerlingen - VBS: vrije basisschool - A.N.: anderstalige nieuwkomers

 

 

 Aantal vrije plaatsen (lager onderwijs)

 bij de start van de inschrijvingen (2 maart 2020 - 8.00 uur)


AFKORTINGEN - BS: basisschool - BULO: buitengewoon lager onderwijs - GBS: gemeentelijke basisschool -GO!: onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (futura = GO!) - IND = contingent indicatorleerlingen - N-IND = contingent niet-indicatorleerlingen - VBS: vrije basisschool - A.N.: anderstalige nieuwkomers