Blue Flower

 

Aantal vrije plaatsen en capaciteiten van de scholen

(schooljaar 2019-2020)

Toestand op 2 mei 2019 (start vrije inschrijvingen)

 

Hieronder vind je het aantal vrije plaatsen en de capaciteiten van de scholen

voor volgend schooljaar (= schooljaar 2019-2020).

Voor het aantal vrije plaatsen en de capaciten van de scholen

voor dit schooljaar (= schooljaar 2018-2019): contacteer de school van je keuze.

 

Het aantal vrije plaatsen en de capaciteiten van de scholen worden vermeld:

-      per geboortejaar = voor het kleuteronderwijs

-      per leerjaar = voor het lager onderwijs

 

A A N T A L   V R I J E   P L A A T S E N

T O E S T A N D   O P   2   M E I   2 0 1 9   O M   0 0 . 0 0   U U R

BS: basisschool - GBS: gemeentelijke basisschool - GO!: onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - VBS: vrije basisschool - A.N. = anderstalige nieuwkomers

 

C A P A C I T E I T E N

BS: basisschool - GBS: gemeentelijke basisschool - GO!: onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - VBS: vrije basisschool - A.N. = anderstalige nieuwkomers