Blue Flower

 

Capaciteiten van de scholen

(schooljaar 2019-2020)

 

 

Hieronder vind je de capaciteiten van de scholen

voor dit schooljaar (= schooljaar 2019-2020).

Wil je weten hoeveel beschikbare plaatsen er nog zijn?

Contacteer de school van je keuze.

 

De capaciteiten van de scholen worden vermeld:

-      per geboortejaar = voor het kleuteronderwijs

-      per leerjaar = voor het lager onderwijs

 

 

C A P A C I T E I T E N

BS: basisschool - GBS: gemeentelijke basisschool - GO!: onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - VBS: vrije basisschool - A.N. = anderstalige nieuwkomers