Blue Flower

 

Vrije plaatsen van de scholen voor het volgende schooljaar

= schooljaar 2020-2021

 

Het aantal vrije plaatsen wordt vermeld

- per geboortejaar = voor het kleuteronderwijs

- per leerjaar = voor het lager onderwijs

 

Inschrijvingsperiode 1

= van 3 februari tot 18 februari 2020

= voorrang voor inschrijving van een broer of zus van een leerling van de school

= voorrang voor inschrijving van een kind van een personeelslid van de school

 

Tijdens deze voorrangsperiode voor inschrijving weigert de school geen enkele

inschrijving van een kind uit die voorrangsgroepen. Ook niet als er geen vrije

plaatsen meer zijn.

 

Aantal vrije plaatsen bij de start van de inschrijvingen (3 februari 2020 - 8.00 uur)

AFKORTINGEN - BS: basisschool - BULO: buitengewoon lager onderwijs - GBS: gemeentelijke basisschool - GO!: onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (futura = GO!) - VBS: vrije basisschool - A.N.: anderstalige nieuwkomers

 

Aantal vrije plaatsen bij de start van de inschrijvingen (3 februari 2020 - 8.00 uur)

AFKORTINGEN - BS: basisschool - BULO: buitengewoon lager onderwijs - GBS: gemeentelijke basisschool -GO!: onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (futura = GO!) - VBS: vrije basisschool - A.N.: anderstalige nieuwkomers

 

 

 

Vrije plaatsen van de scholen voor het lopende schooljaar

= schooljaar 2019-2020

 

Contacteer de school van je keuze.

De school deelt mee hoeveel vrije plaatsen er zijn:

-      per geboortejaar = voor het kleuteronderwijs

-      per leerjaar = voor het lager onderwijs