Blue Flower

In Menen is er één school voor buitengewoon lager onderwijs: BuLO Blijdhove.

De school biedt volgende types buitengewoon onderwijs aan: type Basisaanbod, type 1, type 8 en type 9.

Capaciteit per type:

  • Type Basisaanbod: 85 leerlingen
  • Type 1: 25 leerlingen
  • Type 8: 35 leerlingen
  • Type 9: 85 leerlingen
  • Capaciteit op schoolniveau: 210 leerlingen

Aantal vrij plaatsen bij de start van de inschrijvingen:

  • Type Basisaanbod: 33 plaatsen
  • Type 1: 8 plaatsen
  • Type 8: 5 plaatsen
  • Type 9: 39 plaatsen

Om toegelaten te worden tot het buitengewoon onderwijs heb je een verslag van het CLB nodig.